آزمایش های پزشکی, بارداری, چکاپ

آزمایش و چکاپ های قبل از بارداری در منزل

چکاپ های قبل از حاملگی در منزل

چکاپ قبل بارداری با بررسی تاریخچه و انجام آزمایشات قبل از بارداری انجام می شود که این نوع چکاپ احتمال سلامت مادر و جنین در دوران بارداری را افزایش می دهد.

آزمایشات مربوط به چکاپ بارداری شامل:

آزمایش قند خون ناشتا (Fasting Blood Sugar :FBS )

این آزمایش به بررسی سطح گلوکز خون در بدن می‎‌پردازد. برای انجام آن لازم است ۸ تا ۱۲ ساعت ناشتا باشید. میزان نرمال FBS در گروه سنی های مختلف متفاوت است:

 • در افراد بالغ سالم بین۷۰ تا ۱۱۰ میلی گرم بر دسی لیتر
 • در افراد بالغ دیابتی بین ۱۳۰-۸۰میلی‌گرم بر دسی لیتر
 • در کودکانی کمتر از دو سال  بین۶۰ تا ۱۰۰ میلی‌گرم در دسی لیتر
 • در سالمندان بین۱۰۰ تا ۷۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر

آزمایش کراتینین (Creatinine Blood Test)

هدف از انجام این آزمایش، ارزیابی سلامت کلیه ها، تشخیص بیماری کلیوی و بررسی روند درمان بیماری های کلیوی است. کراتینین یک ماده شیمیایی زائد است که از طریق متابولیسم عضلات و یا با مصرف گوشت تولید می شود. کلیه های سالم کراتینین و سایر مواد زائد را از خون دفع می کنند.

هر گونه اختلال در عملکرد کلیه ها ممکن است باعث افزایش میزان کراتینین خون شود. با اندازه گیری سطح کراتینین خون می توان میزان فیلتراسیون گلومرولی یا eGFR) estimated glomerular filtration rate) را تخمین زد. میزان کراتینین نیز می توان از طریق نمونه ادرار محاسبه کرد.

آزمایش کراتینین قبل بارداری همراه با آزمایش BUN انجام می شود. میزان طبیعی کراتینین در گروه های مختلف متفاوت است که عبارتند از:

 1. در مردان ۷/۰ تا ۳/۱ میلی گرم در دسی لیتر
 2. در زنان ۶/۰ تا ۱/۱ میلی گرم در دسی لیتر

در سه ماهه اول، دوم و سوم بارداری چه آزمایشات مهمی باید انجام دهید؟ در صفحه چکاپ های دوران بارداری به طور کامل توضیح داده ایم.

آزمایش نیتروژن اوره خون BUN ( Blood Urea Nitrogen )

از سوخت و ساز پروتئین‌ها در بدن،‌ ماده زائدی به نام نیتروژن اوره تولید می‌شود که از طریق کلیه نیز دفع می شود. با استفاده از آزمایش BUN و آزمایش کراتینین بصورت اوره – کراتینین (BUN/Cr) وضعیت سلامت کلیه ها را می توان بررسی کرد. برای این آزمایش باید به مدت ۸ ساعت ناشتا بود.

 • مردان بزرگسال: ۸ تا ۲۴ میلی گرم در دسی لیتر
 • زنان بزرگسال: ۶ تا ۲۱ میلی گرم در دسی لیتر
 • کودکان ۱ تا ۱۷ ساله: ۷ تا ۲۰ میلی گرم در دسی لیتر

آزمایش آنالیز ادرار UA (Urine Analysis)

در آزمایش آنالیز ادرار با بررسی ظاهر، غلظت، محتویات و مشاهده میکروسکوپی ادرار می توان به عفونت های دستگاه ادراری، بیماری های کبد و دیابت پی برد. در ابتدا ظاهر ادرار از نظر شفافیت، کدورت و وجود و عدم وجود خون بررسی می شود.

وجود خون و کدورت ممکن است ناشی از عفونت در ادرار باشد. سپس با کمک نوارهای مخصوص آنالیز ادرار برخی دیگر از فاکتورهای شیمیایی ادرار بررسی می شوند که عبارتند از:

 • اسیدیته ادرار: اختلال در اسیدیته ادرار بیانگر بیماری های کبدی و عفونت مجاری ادراری است.
 • غلظت ادرار: بالا بودن غلظت ادرار بیانگر کمبود مایعات در بدن است.
 • مقدار پروتئین ادرار: مقدار زیاد پروتئین بیانگر بیماری های کبدی است.
 • وجود یا عدم وجود قند و کتون ها در ادرار: مقدار بالای قند و کتون بیانگر شروع دیابت است.
 • وجود بیلی روبین در ادرار: وجود بیلی روبین در ادرار بیانگر بیماری های کبدی است.
 • وجود نیتریت و لوکوسیت در ادرار: وجود نیتریت و لوکوسیت در ادرار بیانگر عفونت مجرای ادراری است.
 • خون در ادرار:وجود خون در ادرار ممکن است بیانگر بیماری های کبدی و کلیوی یا عفونت باشد.

مشاهده میکروسکوپی ادرار

با استفاده از میکروسکوپ وجود یا عدو وجود گلبول های سفید(لکوسیت ها)، گلبول های قرمز(اریتروسیت ها)، سلول های باکتری، مخمر، کریستال های مختلف و …. بررسی کرد.

کشت ادرار UC (Urine Culture)

کشت ادرار برای تشخیص عوامل بوجود آورنده عفونت‌های مجاری ادراری کاربرد دارد. عفونت های ادراری اغلب توسط باکتری ها مانند از جمله اشریشیا کلی، استافیلوکوکوس و پروتئوس و برخی از مخمرها مانند کاندیدا ایجاد می شود. اگر کشت حاصل باکتری بیشتر از ۱۰۰۰۰۰CFU باشد، بیانگر وجود عفونت ادراری است.

این همه در مورد آزمایش چکاپ صحبت می شود، آیا می دانید دقیقا آزمایش چکاپ چیست و به چه دلیل باید به طور منظم انجام شود؟ (روی لینک کامل توضیح داده ایم.)

آزمایش BG & Rh (Blood Group & Rhesus)

آزمایش تعیین گروه خونی و رزوس نیز از جمله آزمایشاتی است که قبل از حاملگی انجام می شود. رزوس آنتی‌ژنی از جنس پروتئین در سطح گلبول‌های قرمز خون وجود دارد و تعیین کننده مثبت یا منفی بودن گروه خونی است. این دو آزمایش به منظور تعیین مادر از نظر گروه خونی‌های A B, AB, ، O و گروه خونی RH شاملRh+  و Rh- انجام می‌باشد.

آزمایش کومبس Coombs

این آزمایش در حاملگی برای یافتن پادتن های خاصی که به گلبول های قرمز حمله می کنند انجام می شود. آنتی بادی ها پروتئین هایی هستند که توسط سیستم ایمنی بدن ساخته می شوند. به طور معمول، آنتی بادی ها به مواد خارجی مانند باکتری ها و ویروس ها متصل می شوند و باعث از بین رفتن آن ها می شوند.

CBC :(Complete Blood Count)

آزمایش CBC یا آزمایش شمارش سلول خون شامل پارامترهای مختلفی دارد که عبارتند از:

پارامترهای مربوط به گلبولهای قرمز:

 • گلبول های قرمز: (RBC) شمارش تعداد گلبول های قرمز در نمونه خون
 • هموگلوبین : (Hb) اندازه گیری مقدار کل هموگلوبین موجود در گلبول های قرمز
 • هماتوکریت : (HCT) اندازه گیری درصد گلبول های قرمز در کل حجم خون

اندکس های گلبول قرمز:

 • میانگین حجم گویچه ای : (MCV) اندازه گیری متوسط سایز گلبول های قرمز
 • میانگین هموگلوبین گویچه ای : (MCH) اندازه گیری متوسط مقدار هموگلوبین در گلبول های قرمز خون
 • میانگین غلظت هموگلوبین گویچه ای : (MCHC) اندازه گیری متوسط غلظت هموگلوبین در گلبول های قرمز خون
 • میزان پراکندگی گلبول های قرمز : (RDW) اندازه گیری اختلاف سایز و حجم گلبول های قرمز خون

پارامترهای مربوط به گلبول های سفید:

 • گلبول های سفید : (WBC) شمارش تعداد گلبول های سفید در نمونه خون
 • افتراق گلبول های سفید: (Diff) شمارش نسبی گلبول سفید (نوتروفیل، لنفوسیت، مونوسیت، ائوزینوفیل، بازوفیل)

پارامترهای مربوط به پلاکت ها:

 • پلاکت ها: (Plt) شمارش تعداد پلاکت ها در نمونه خون
 • میانگین حجم پلاکت ها(MPV) : اندازه گیری متوسط اندازه پلاکت ها
 • گستره پراکندگی پلاکت ها : (PDW) اندازه گیری اختلاف اندازه و حجم پلاکت ها

  The venereal disease research laboratory (VDRL) test

 The venereal disease research laboratory (VDRL) test

VDRL شایع ترین آزمایشی است که برای غربالگری سفلیس بویژه در مردان قبل از ازدواج انجام می شود. این باکتری از طریق خراش پوستی یا غشای مخاطی اندام تناسلی یا دهان و غیره وارد بدن می‌شود.

در مادران الوده به سیفلیس این عفونت می تواند باعث ایجاد سقط جنین شود. در صورتی که دو سال از ابتلای مادر به سفلیس گذشته باشد و جنین نیز مبتلا شده باشد، ممکن است جنین سقط شود یا همراه با علایم دوره دوم سیفلیس اکتسابی خواهد بود.

ولی اگر بیشتر از دو سال از زمان ابتلای مادر به سفلیس گذشته باشد نوزاد بدون علایم خاص یا همراه با علایم سه‌گانه هوچینسون (دندان‌های دائمی تغییر شکل ‌یافته، کوری و کری) خواهد بود.

در ایران برای پیشگیری از شیوع این بیماری، انجام آزمایش VDRL برای مردان قبل از ازدواج و زنانی که ازدواج مجدد داشته اند، اجباری است. علاوه براین نیز این آزمایش برای جلوگیری از بروز موارد سیفلیس مادرزادی در دوران بارداری نیز انجام می شود.

HBsAg (Hepatitis B surface antigen)

با بررسی آنتی‌ژن سطحی ویروس هپاتیت B می‌توان دوره حاد و یا مزمن بیماری هپاتیت B در خون فرد و برای شناسایی بیماری هپاتیت B در مادران باردار جهت جلوگیری از ابتلای نوزادان به این بیماری استفاده می شود.

آزمایش HIV

آزمایش HIV برای تشخیص بیماری ایدز کاربرد دارد.

آزمایش آنتی‌بادی ویروس سرخجه (Rubella Ab)

سرخجه یا سرخک آلمانی یا سرخک سه روزه بیماری ویروسی است که باعث بروز تب و راش گذرا در کودکان و بزرگسالانی می‌شود. این در حالی است که سرخجه در مادران باردار باعث سقط جنین، مرده‌زایی و نقص مادرزادی جنین مانند کَری، میکروسفالی و نارسایی قلبی می شود.

درخواست آزمایش در منزل

آزمایشگاه فوق تخصصی تهران طب به عنوان یکی از شناخته شده ترین مجموعه‌های خدمات پزشکی در ایران، امکان نمونه گیری و انجام آزمایش‌های مختلف در منزل را ایجاد کرده است.

اگر شما نیز تمایل دارید تا قبل از هر گونه تصمیم گیری جدی در مورد بارداری، چکاپ قبل از بارداری را یک بار در منزل خود انجام دهید، به راحتی می توانید به سایت آزمایشگاه آنلاین لیما طب صفحه “چکاپ کامل در منزل” مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام و تعیین زمان خونگیری و انجام آزمایش در منزل خود از طریق سایت اقدام نمایید.

فرم درخواست خدمات

"*" indicates required fields

نام و نام‌ خانوادگی*

author-avatar

دکتر لیلا نظری

خانم دکتر لیلا نظری رباطی جراح و متخصص زنان زایمان که از خوشنام ترین و خوش اخلاق ترین پزشکان تهران به حساب می آید سالهاست که در عرصه پزشکی میدرخشد دکتر نظری که جز انجمن پزشکان اروپا نیز هست انواع خدمات پزشکی شامل لابیاپلاستی، جراحی زیبایی و ترمیمی واژن ،کارایو تراپی ، زایمان وی بک ،زایمان بی درد با گاز و بی حسی ، سزارین و زایمان در آب را به صورت تخصصی انجام میدهند.   @dr_leilanazari_gyn

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *