آزمایش های پزشکی, چکاپ

آزمایش و چکاپ خون در منزل

آزمایش و چکاپ خون در منزل

لیست آزمایش چکاپ خون در منزل شامل چیست؟

آزمایش CBC یکی از مهم ترین آزمایشات چکاپ کامل است که در آن موارد زیر بررسی میشود :

  • ازمایش گلبول سفید خون (White Blood Cell (WBC))
  • گلبول‌های قرمز خون (Red Blood Cell (RBC))
  • هماتوکریت (Hematocrit (HCT, packed cell volume, PCV))
  • هموگلوبین (Hemoglobin (Hgb))
  • پارامترهای گلبول قرمز (Red Blood Cell Indices)
  • پلاکت ها Platelet (Thrombocyte)
  • میانگین حجم پلاکت ها(Mean Platelet Volume (MPV))
  • آزمایش اهن سرم (Serum Iron)
  • آزمایش فریتین (Ferritin )

شرایط قبل از آزمایش چکاپ به موارد گفته می شود که فرد باید قبل از انجام آزمایش آن ها را رعایت کند تا جواب آزمایش قابل اطمینان باشد. 

آزمایش گلبول سفید خون  (White Blood Cell (WBC))

گلبول های سفید در برابر عفونت ها از بدن محافظت می‌کنند. این گلبول ها در هنگام بروز عفونت به باکتری، ویروس یا هر عامل بیماری‌زای دیگری که عفونت را ایجاد کرده حمله و آن را از بین می‌برند.

گلبول سفید شامل نوتروفیل، لنفوسیت، مونوسیت، ائوزینوفیل و بازوفیل است. در کودکان برخلاف بالغین که نوتروفیل بیشتر است، تعداد هر نوع گلبول سفید نسبت به کل تعداد گلبول ها به صورت درصد بیان می شود.

گلبول‌های قرمز خون (Red Blood Cell (RBC))

گلبول های قرمز خون، اکسیژن را از ریه‌ها به سایر قسمت های بدن و دی اکسید کربن را به ریه‌ها منتقل کرده تا از بدن دفع شوند.

هماتوکریت (Hematocrit (HCT, packed cell volume, PCV)):

در این آزمایش حجم گلبول های قرمز نسبت به حجم خون را بصورت درصد بیان می شود. هماتوکریت و هموگلوبین مهمترین فاکتورها در تشخیص کم خونی و پلی سایتمی هستند.

هموگلوبین (Hemoglobin (Hgb)):

مولکول هموگلوبین از مهم ترین پروتئین های تشکیل دهنده گلبول های قرمز است. این پروتئین به اکسیژن متصل می شود و آن را به سراسر بدن منتقل می کند.

پارامترهای گلبول قرمز (Red Blood Cell Indices):

در آزمایش CBC  جهت بررسی گلبول های قرمز سه پارامتر دیگر نیز اندازه گیری می شود که عبارتند از:

حجم متوسط گلبول قرمز (Mean Corpuscular Volume (MCV))

هموگلوبین متوسط گلبول قرمز (Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH))

غلظت متوسط هموگلوبین گلبول قرمز (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC))

آزمایش و چکاپ خون در منزلپلاکت ها Platelet (Thrombocyte):

پلاکت ها کوچکترین سلول های خونی هستند که در انعقاد خون نقش دارد. کاهش تعداد پلاکت ها باعث افزایش احتمال خونریزی و افزایش تعداد باعث ایجاد لخته خون و انسداد عروق می شود.

میانگین حجم پلاکت ها(Mean Platelet Volume (MPV)):

تعداد پلاکت ها و میانگین حجم پلاکت ها در تشخیص بعضی بیماری ها کاربرد دارد.

آزمایش آهن سرم (Serum Iron):

با کمک این ازمایش می توان مقدار آهن موجود در سرم خون را اندازه کرد. این ازمایش با آزمایش های فریتین و ترانسفرین تجویز می شوند و  با کمک نتایج این سه فاکتور وضعیت بیمار مشخص می شود.

آزمایش فریتین: (Ferritin )

شرایط قبل از آزمایش چکاپ به مواردی گفته می شود که فرد باید قبل از انجام آزمایش آن ها را رعایت کند تا جواب آزمایش قابل اطمینان باشد. برای مثال برای انجام  آزمایشات قند و چربی نیاز هست که فرد ۱۰-۱۲ ساعت قبل از انجام آزمایش ناشتایی رعایت کند یا قبل از انجام آزمایش پرولاکتین نیاز هست که فرد فعالیت جنسی یا ورزشی نداشته باشید روز قبل دوش نگرفته باشید لباس زیر تنگ نبسته باشد

فریتین پروتئین ذخیره کننده آهن در بدن است. بخش عمده این پروتئین درون سلول‌های بدن و مابقی در گردش خون یافت می‌شود.

 انجام آزمایش HPV می تواند خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم را کاهش دهد و همچنین ممکن است از انتشار ویروس جلوگیری کند. شما در مقاله ی  آیا آزمایش HPV در آزمایش خون مشخص میشود؟؟ میتوانید اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهید و به سلامتی خود کمک کنید.

آزمایش و چکاپ خون در منزللیست آزمایش چکاپ خون

چکاپ فشار خون

نام ازمایش                                                                         هدف ازمایش
شمارش کامل سلول های خونیCBC
قند خون ناشتاFBS
چربی خونTG
بررسی چربی مضر بدنCholesterol
چربی خوب بدنHDL
چربی بد بدنLDL
آنزیم کبدیAST
آنزیم کبدیALT
آنزیم کبدی و استخوانیALK
تعیین زردی بدنBill Total & Direct
بررسی عملکرد کلیهUrea
بررسی عملکرد کلیهCreatinine
بررسی عملکرد کلیهNa
بررسی عملکرد کلیه و قلبK
بررسی سلامت استخوان هاCa
بررسی سلامت استخوان هاPh
بررسی سلامت استخوان هاMg
بررسی سلامت پوست و موZinc
بررسی شرایط التهابی بدنCRP
بررسی شرایط التهابی بدنESR
بررسی عملکرد تیروئید و هیپوفیزTSH
بررسی عملکرد تیروئیدFree T4
بررسی سلامت و عملکرد استخوان هاVitamin D
ارزیابی هموگلوبین خونFe
ارزیابی ذخیره آهن بدنTIBC
ارزیابی ذخیره آهن بدنFerritin
بررسی انگل در مدفوعS/E
آزمایش کامل ادرارUrine analysis

 

لیست آزمایش چکاپ کامل خون شامل چیست؟

انواع چکاپ خون  آقایان

نام ازمایشهدف ازمایش
CBCشمارش کامل سلول های خونی(CBC) برای تشخیص عفونت خون، آنمی و کم خونی و لوسمی ها کاربرد دارد.
FBSقند خون ناشتا (FBS) با اندازه گیری گلوکز خون برای تشخیص دیابت کاربرد دارد.
HBA1Cبررسی عملکرد قند سه ماهه در بدن
TGتری گلیسیرید (TG) با اندازه گیری این نوع از چربی برای تشخیص بیماری قلبی کاربرد دارد.
Cholesterolمقدار ترکیبی کلسترول ها و کلسترول (LDL) و کلسترول (HDL) در خون مشخص می شود.
HDLکلسترول خوب(HDL) میزان چربی مفید در بدن که تامین کننده انرژی مورد نیاز در بدن است، اندازه گیری می شود.
LDLکلسترول بد (LDL) میزان چربی مضر بدن که بعنوان عامل اصلی انسداد عروق محسوب می شود، اندازه گیری می شود.
AST(AST) Aspartate Aminotransferase آنزیم کبدی است که برای تشخیص بیماری های کبدی کاربرد دارد.
ALTAlanine Aminotransferase (ALT) آنزیم کبدی است که برای تشخیص بیماری های کبدی کاربرد دارد.
ALPAlkaline Phosphatase (ALP) آنزیمی است که در سراسر بدن بویژه درون کبد، استخوان، کلیه و دستگاه گوارش یافت می شود.
Bill Total & Directتعیین زردی بدن
Urea & Creatinineاوره و کراتینین برای بررسی میزان توانایی کلیه ها در فیلتر کردن مواد زائد از خون کاربرد دارد.
Uric Acidازمایش اوریک اسید برای تشخیص عفونت های دستگاه ادراری، بیماری های کلیوی و دیابت کاربرد دارد.
ESRمیزان  رسوب گلبول قرمز (ESR)برای تشخیص وجود التهاب در بدن کاربرد دارد.
TSH(ECL)آزمایش هورمون محرک تیروئید (TSH) برای ارزیابی عملکرد غده تیروئید کاربرد دارد.
Vitamin D(ECL)با بررسی ویتامین D به تشخیص دلایل بروز برخی از بیماری ها مانند اختلالات استخوانی، مشکلات تغذیه، آسیب اندام ها و.. می رسیم.
Naسدیم یک نوع الکترولیت است که برای بررسی عملکرد صحیح عصب و عضله کاربرد دارد.
Kپتاسیم یک نوع الکترولیت است که برای بررسی عملکرد صحیح عصب و عضله کاربرد دارد.
Caکلسیم برای تشخیص بیماری های استخوان، قلب، اعصاب، کلیه و سایر اندام ها کاربرد دارد.
Mgمنیزیم یک نوع الکترولیت است که برای بررسی عملکرد صحیح عصب، عضله و آنزیم ها کاربرد دارد.
pفسفر بررسی سلامت استخوان ها
Zincروی برای بررسی عملکرد صحیح سیستم ایمنی و مغز کاربرد دارد.
Vitamin B12اندازه گیری میزان ویتامین B12 برای تشخیص علت کم خونی، نوروپاتی و ارزیابی وضعیت تغذیه ای در برخی افراد کاربرد دارد.
CRPپروتئین واکنشگر C-reactive protein (CRP) برای تشخیص وجود التهاب در بدن کاربرد دارد.
CPKانزیم کراتین فسفوکیناز Creatine Phosphokinase (CPK) برای تشخیص آسیب های وارد شده به عضلات، قلب و مغز کاربرد دارد.
LDHانزیم لاکتات دهیدروژناز انزیم lactate dehydrogenase (LDH)  برای تشخیص آسیب های وارد شده به بافت کاربرد دارد.
T3(ECL)در این ازمایش هورمون تری یدوتیرونین (T3) برای تشخیص اختلالات مربوط به غده تیروئید کاربرد دارد.
T4(ECL)در این ازمایش هورمون تیروکسین توتال (T4) برای تشخیص اختلالات مربوط به غده تیروئید کاربرد دارد.
Anti TPOتعیین سطح آنتی بادی (Thyroid peroxidase (TPO)) حساس ترین روش برای تشخیص بیماری خودایمنی تیروئید است.
TSH(ECL)در این ازمایش هورمون محرک تیروئید (TSH) برای تشخیص اختلالات مربوط به غده تیروئید کاربرد دارد.
Vitamin D(ECL)با بررسی ویتامین D به تشخیص دلایل بروز برخی از بیماری ها مانند اختلالات استخوانی، مشکلات تغذیه، آسیب اندام ها و.. می رسیم.
Feآهن (Fe) از مهمترین مواد معدنی مورد نیاز بدن است که برای سنتز برخی از پروتئین ها مانند هموگلوبین موجود در گلبول های قرمز نقش بسزای دارد. هموگلوبین پروتئین انتقال دهنده اکسیژن به تمام بافت های بدن محسوب می شود.
 

TIBC

در آزمایش ظرفیت اتصال آهن کامل (TIBC) میزان توانایی خون برای اتصال و انتقال آهن در سراسر بدن اندازه گیری می کند.
Ferritin(ECL)در آزمایش فریتین میزان اهن ذخیره شده در بدن بررسی می شود.
Albuminآلبومین یکی از رایجترین پروتئین های موجود در پلاسمای خون است که به حمل هورمون ها، ویتامین ها و آنزیم ها در سراسر بدن کمک می کند. برای تشخیص بیماری های کبدی و کلیوی کاربرد دارد.
Total Proteinبرای اندازه گیری میزان کل پروتئین های موجود در خون کاربرد دارد.
PSA Total (ECL)توتال آنتی ژن اختصاصی پروستات (prostate-specific antigen (PSA)) برای تشخیص سرطان پروستات کاربرد دارد.
PSA Free (ECL)آنتی ژن آزاد اختصاصی پروستات (prostate-specific antigen (PSA)) برای تشخیص علائم سرطان پروستات کاربرد دارد.
HBS-Abآنتی ژن سطحی هپاتیت Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg)  برای تشخیص احتمال الودگی فرد به هپاتیت B کاربرد دارد.
Urine analysis U/Aآزمایش کامل ادرار
urine culture U/Cکشت آزمایش ادرار جهت بررسی باکتری و میکروب های موجود در ادرار

آزمایش و چکاپ خون در منزلانواع چکاپ خون بانوان

نام ازمایشهدف ازمایش
CBCشمارش کامل سلول های خونی(CBC) برای تشخیص عفونت خون، آنمی و کم خونی و لوسمی ها کاربرد دارد.
FBSقند خون ناشتا (FBS) با اندازه گیری گلوکز خون برای تشخیص دیابت کاربرد دارد
HBA1Cبررسی عملکرد قند سه ماهه در بدن
TGتری گلیسیرید (TG) با اندازه گیری این نوع از چربی برای تشخیص بیماری قلبی کاربرد دارد.
Cholesterolمقدار ترکیبی کلسترول ها و کلسترول (LDL) و کلسترول (HDL) در خون مشخص می شود.
HDLکلسترول خوب(HDL) میزان چربی مفید در بدن که تامین کننده انرژی مورد نیاز در بدن است، اندازه گیری می شود.
LDLکلسترول بد (LDL) میزان چربی مضر بدن که بعنوان عامل اصلی انسداد عروق محسوب می شود، اندازه گیری می شود.
AST(AST) Aspartate Aminotransferase آنزیم کبدی است که برای تشخیص بیماری های کبدی کاربرد دارد.
ALTAlanine Aminotransferase (ALT) آنزیم کبدی است که برای تشخیص بیماری های کبدی کاربرد دارد.
ALPAlkaline Phosphatase (ALP) آنزیمی است که در سراسر بدن بویژه درون کبد، استخوان، کلیه و دستگاه گوارش یافت می شود.
Bill Total & Directتعیین زردی بدن
Urea & Creatinineاوره و کراتینین برای بررسی میزان توانایی کلیه ها در فیلتر کردن مواد زائد از خون کاربرد دارد.
Uric Acidازمایش اوریک اسید برای تشخیص عفونت های دستگاه ادراری، بیماری های کلیوی و دیابت کاربرد دارد.
ESRمیزان  رسوب گلبول قرمز (ESR)برای تشخیص وجود التهاب در بدن کاربرد دارد.
TSHآزمایش هورمون محرک تیروئید (TSH) برای ارزیابی عملکرد غده تیروئید کاربرد دارد.
Vitamin Dبا بررسی ویتامین D به تشخیص دلایل بروز برخی از بیماری ها مانند اختلالات استخوانی، مشکلات تغذیه، آسیب اندام ها و.. می رسیم.
Naسدیم یک نوع الکترولیت است که برای بررسی عملکرد صحیح عصب و عضله کاربرد دارد.
Kپتاسیم یک نوع الکترولیت است که برای بررسی عملکرد صحیح عصب و عضله کاربرد دارد.
Caکلسیم برای تشخیص بیماری های استخوان، قلب، اعصاب، کلیه و سایر اندام ها کاربرد دارد.
Mgمنیزیم یک نوع الکترولیت است که برای بررسی عملکرد صحیح عصب، عضله و آنزیم ها کاربرد دارد.
Zincروی برای بررسی عملکرد صحیح سیستم ایمنی و مغز کاربرد دارد.
pفسفر بررسی سلامت استخوان ها
CRPپروتئین واکنشگر C-reactive protein (CRP) برای تشخیص وجود التهاب در بدن کاربرد دارد.
CPKانزیم کراتین فسفوکیناز Creatine Phosphokinase (CPK) برای تشخیص آسیب های وارد شده به عضلات، قلب و مغز کاربرد دارد.
LDHانزیم لاکتات دهیدروژناز انزیم lactate dehydrogenase (LDH)  برای تشخیص آسیب های وارد شده به بافت کاربرد دارد.
T3در این ازمایش هورمون تری یدوتیرونین (T3) برای تشخیص اختلالات مربوط به غده تیروئید کاربرد دارد.
T4در این ازمایش هورمون تیروکسین توتال (T4) برای تشخیص اختلالات مربوط به غده تیروئید کاربرد دارد.
TSHدر این ازمایش هورمون محرک تیروئید (TSH) برای تشخیص اختلالات مربوط به غده تیروئید کاربرد دارد.
Feآهن (Fe) از مهمترین مواد معدنی مورد نیاز بدن است که برای سنتز برخی از پروتئین ها مانند هموگلوبین موجود در گلبول های قرمز نقش بسزای دارد. هموگلوبین پروتئین انتقال دهنده اکسیژن به تمام بافت های بدن محسوب می شود.
TIBCدر آزمایش ظرفیت اتصال آهن کامل (TIBC) میزان توانایی خون برای اتصال و انتقال آهن در سراسر بدن اندازه گیری می کند.
Ferritinدر آزمایش فریتین میزان اهن ذخیره شده در بدن بررسی می شود.
Albuminآلبومین یکی از رایجترین پروتئین های موجود در پلاسمای خون است که به حمل هورمون ها، ویتامین ها و آنزیم ها در سراسر بدن کمک می کند. برای تشخیص بیماری های کبدی و کلیوی کاربرد دارد.
Total Proteinازمایش توتال پروتئین برای اندازه گیری میزان کل پروتئین های موجود در خون کاربرد دارد.
Free T4تیروکسین آزاد (Free T4) برای ارزیابی عملکرد تیروئید و تشخیص بیماری‌های پرکاری و کم‌کاری تیروئید کاربرد دارد.
HBS-Abآنتی ژن سطحی هپاتیت Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg)  برای تشخیص احتمال الودگی فرد به هپاتیت B کاربرد دارد.
HBS-Abازمایش آنتی بادی علیه آنتی ژن های سطحی هپاتیت   B(Hepatitis B Surface Antibody (HBsAb)) برای بررسی میزان ایمنی بدن نسبت به ویروس هپاتیت  B کاربرد دارد.
HIVبرای تشخیص احتمال آلودکی فرد به بیماری ایدز کاربرد دارد.
HCVازمایش هپاتیت  C (Hepatitis C Virus (HCV)) برای تشخیص احتمال آلودکی فرد به بیماری هپاتیت  C کاربرد دارد.
RFفاکتور روماتوئید(Rheumatoid Factor (RF)) برای تشخیص بیماری خودایمن ارتریت روماتوئید کاربرد دارد.
Vitamin B12اندازه گیری میزان ویتامین B12 برای تشخیص علت کم خونی، نوروپاتی و ارزیابی وضعیت تغذیه ای در برخی افراد کاربرد دارد.
Gamma GT(GGT)برای تشخیص بیماری های کبدی و آسیب به مجاری صفراوی کاربرد دارد. )Gamma-glutamyl Transferase (GGT) گاما گلوتامیل ترانسفراز
CEAآزمایش آنتی ژن کارسینومبریونیک (Carcinoembryonic Antigen (CEA) برای تشخیص سرطان ها کاربرد دارد.
AFPTumor Marker Alpha-Fetoprotein(AFP) برای تشخیص سرطان‌های هپاتوسلولارکارسینوما، بیماری‌های مزمن کبدی مانند سیروز و هپاتیت، سرطان بیضه یا تخمدان، هپاتوسلولار کارسینوما و بیماری‌های کبدی کاربرد دارد.
Anti TPOتعیین سطح آنتی بادی (Thyroid peroxidase (TPO)) حساس ترین روش برای تشخیص بیماری خودایمنی تیروئید است.
FSHهورمون محرک فولیکول((FSH) Follicle-stimulating Hormone) برای تشخیص ناباروری، قاعدگی نامنظم، آمنوره کاربرد دارد.
LHهورمون لوتئینه کننده (LH) در تولید مثل نقش دارد. تحریک LH منجر به آزاد شدن تخمک از تخمدان (تخمک گذاری) در زنان یا تولید تستوسترون در مردان می شود. توسط غده هیپوفیز ساخته می شود. تولید LH توسط سیستم پیچیده ای شامل هیپوتالاموس، هیپوفیز و هورمون های تولید شده توسط تخمدان ها و بیضه ها کنترل می شود
Prolactinهورمون پرولاکتین برای تشخیص ناباروری، قاعدگی نامنظم کاربرد دارد.
Urine analysis U/Aآزمایش کامل ادرار
urine culture U/Cکشت آزمایش ادرار جهت بررسی باکتری و میکروب های موجود در ادرار

فرم درخواست خدمات

"*" indicates required fields

نام و نام‌ خانوادگی*

author-avatar

دکتر عبدالحسین ناصری

وی از اساتید برجسته دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده و ده ها پروژه پژوهشی دانشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی ایران با راهنمایی و نظارت ایشان صورت پذیرفته، دکتر ناصری از سال 1370 بعنوان هیئت علمی در دانشگاه مشغول به خدمت بوده و همچنین از سال 1373 تاکنون مدیریت آزمایشگاه بیمارستان های متعددی را عهده دار بودند، ایشان از سال 1396 تاکنون مدیرت آزمایشگاه بیمارستان های حضرت فاطمه (س) و شهید مطهری تهران را بر عهده دارند. از سری نگارش های دکتر میتوان به کتب "دقیق ترین روش تشخیص استافیلوکوکوس اورئوس" ، "بررسی چشمه ها و آب های گرم معدنی ایران" و ... اشاره کرد، لازم به ذکر است که نگارش "طرح جامع گردشگری سلامت کل کشور" نیز جز دستاورد های ایشان بوده است. Wikipedia.org isid.research.ac.ir irimc.org majlis.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *