آزمایش و چکاپ کامل در منزل

پکیج های ویژه چکاپ

چکاپ کامل یک بسته از پیش طراحی شده از تست های بالینی است که می تواند وضعیت سلامتی شما را بر اساس عوامل مختلف به دقت ارزیابی کند. چکاپ کامل بدن شامل آزمایش‌ هایی برای تمام سیستم‌ های بدن است که در آن‌ ها متوجه می‌شوید که هر عضو بدنتان خوب کار می‌کند یا خیر. این شامل مطالعه دقیق عملکرد کلیه، عملکرد کبد، پروفایل چربی، تشخیص اولیه سرطان ،تشخیص دیابت، کنترل میزان هورمن های بدن و تشخیص کم خونی و…خواهد بود.
لیما طب در کنار شماست تا شما از میزان سلامت خود مطمئن شوید و در شلوغی و ترافیک شهر تهران بدون نگرانی و اتلاف وقت یا پرداخت هزینه بیشتر، آزمایشگاه را در منزل خود داشته باشید.
همچنین لیما طب شرایطی را برای شما فراهم کرده تا به صورت آنلاین از خدمات بیمه پایه و تکمیلی خود استفاده کنید.

به منظور رزرو وقت آزمایش چکاپ در منزل می توانید از طریق دکمه زیر فرم مربوطه را تکمیل نمایید تا در اسرع وقت برای هماهنگی با شما تماس گرفته شود.

آزمایش و چکاپ کامل در منزل

آزمایش و چکاپ کامل در منزل

پکیج های ویژه چکاپ
آزمایش و چکاپ کامل در منزل

چکاپ کامل یک بسته از پیش طراحی شده از تست های بالینی است که می تواند وضعیت سلامتی شما را بر اساس عوامل مختلف به دقت ارزیابی کند. چکاپ کامل بدن شامل آزمایش‌ هایی برای تمام سیستم‌ های بدن است که در آن‌ ها متوجه می‌شوید که هر عضو بدنتان خوب کار می‌کند یا خیر. این شامل مطالعه دقیق عملکرد کلیه، عملکرد کبد، پروفایل چربی، تشخیص اولیه سرطان ،تشخیص دیابت، کنترل میزان هورمن های بدن و تشخیص کم خونی و…خواهد بود.
لیما طب در کنار شماست تا شما از میزان سلامت خود مطمئن شوید و در شلوغی و ترافیک شهر تهران بدون نگرانی و اتلاف وقت یا پرداخت هزینه بیشتر، آزمایشگاه را در منزل خود داشته باشید.
همچنین لیما طب شرایطی را برای شما فراهم کرده تا به صورت آنلاین از خدمات بیمه پایه و تکمیلی خود استفاده کنید.

به منظور رزرو وقت آزمایش چکاپ در منزل می توانید از طریق دکمه زیر فرم مربوطه را تکمیل نمایید تا در اسرع وقت برای هماهنگی با شما تماس گرفته شود.

پکیج کامل آقایان

 

CBC - ESR - CRP - FBS - Chol - TG - HDL - LDL - BUN - Cr - Uric Acid - SGOT - SGPT - ALP - Bili (T,D) - TSH - Ca - P - Fe - Na - K - U/A - U/C - Vit D3 - T3 - T4 - PT - PTT - PSA - Ferritin - TIBC - Vit B12 - HBs (AB , AG) - HbA1c 

۱/۸۴۳/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

زمان آماده شدن جواب:۱۰ روز

پکیج رایج آقایان

 

CBC - ESR - CRP - FBS - Chol - TG - HDL - LDL - BUN - CR - Uric Acid - SGOT - SGPT - ALP - Bili (T,D) - TSH - Ca - P - Na - U/A - VIT D3 - T3 - T4

۷۶۵/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

زمان آماده شدن جواب:۶ روز

پکیج پایه آقایان

 

CBC - ESR - FBS - Chol - TG - HDL - LDL - BUN - CR - SGOT - SGPT - ALP - U/A

۳۱۹/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

زمان آماده شدن جواب:۴ روز

پکیج کامل بانوان

 

CBC - ESR - CRP - FBS - Chol - TG - HDL - LDL - Urea - Cr - Uric Acid - SGOT - SGPT - ALP - Bili (T,D) - TSH - Ca - P - Fe - Na - K - U/A - U/C - Vit D3 - Ferritin - T3 - T4 - Hbs (Ab , Ag) - Vit B12 - PT - PTT - TIBC - S/E - Folic Acid - OB - HbA1c

۱/۸۸۲/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون، ادرار و مدفوع

زمان آماده شدن جواب:۷ روز

پکیج رایج بانوان

 

CBC - ESR - CRP - FBS - Chol - TG - HDL - LDL - BUN - Cr - Uric Acid - SGOT - SGPT - ALP - Bili (T,D) - TSH - Ca - P - Fe - Na - K - U/A - Vit D3 - Ferritin - TIBC - T3 - T4 

۹۷۰/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

زمان آماده شدن جواب:۶ روز

پکیج پایه بانوان

 

CBC - ESR - FBS - Chol - TG - HDL - LDL - BUN - Urea - Cr - SGOT - SGPT - ALP - U/A

۳۱۹/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

زمان آماده شدن جواب:۴ روز

پکیج کامل سالمندان (آقایان)

 

CBC - FBS - Chol - TG - HDL - LDL - CRP - ESR - Urea - Cr - Uric Acid - SGOT - SGPT - ALP - TSH - Ca - P - Fe - Na - K - PSA - U/A - U/C - S/E - OB - Bili (T,D) - Vit D3 - PT - PTT - Vit B12 - T3 - T4 - Ferritin - TIBC - HBs (Ab,Ag) - HbA1c - LDH - CPK - BUN

۲/۰۴۶/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون، ادرار و مدفوع

زمان آماده شدن جواب:۱۱ روز

پکیج کامل سالمندان (بانوان)

 

CBC - FBS - Chol - TG - HDL - LDL - CRP - ESR - Urea - Cr - Uric Acid - SGOT - SGPT - ALP - TSH - Ca - P - Fe - Na - K - U/A - U/C - S/E - OB - Bili (T,D) - Vit D3 - PT - PTT - Vit B12 Folic Acid - T3 - T4 - Ferritin - TIBC - HBs (Ab,Ag) - HbA1c - LDH - CPK - BUN

۲/۰۴۶/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون، ادرار و مدفوع

زمان آماده شدن جواب:۱۱ روز

پکیج رایج سالمندان (آقایان)

 

CBC - FBS - Chol - TG - HDL - LDL - CRP - ESR - Urea - Cr - Uric Acid - SGOT - SGPT - ALP - TSH - Ca - P - Fe - Na - K - PSA - U/A - S/E - OB - Bili (T,D) - Vit D3 - HbA1c - PT - PTT - Ferritin - TIBC - T3 - T4

۱/۰۱۴/۱۰۰تومان

نمونه گیری از:خون، ادرار و مدفوع

زمان آماده شدن جواب:۱۰ روز

پکیج رایج سالمندان (بانوان)

 

CBC - FBS - Chol - TG - HDL - LDL - CRP - ESR - Urea - Cr - Uric Acid - SGOT - SGPT - ALP - TSH - Ca - P - Fe - Na - K - U/A - S/E - OB - Bili (T,D) - Vit D3 - HbA1c - PT - PTT - Ferritin - TIBC - T3 - T4

۱/۰۱۴/۱۰۰تومان

نمونه گیری از:خون، ادرار و مدفوع

زمان آماده شدن جواب:۱۰ روز

پکیج پایه سالمندان (آقایان)

 

CBC - FBS - Chol - TG - HDL - LDL - ESR - Urea - Cr - Uric Acid - SGOT - SGPT - ALP - Ca - P - Na - K - U/A - Bili (T,D) - PSA

۵۱۴/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

زمان آماده شدن جواب:۶ روز

پکیج پایه سالمندان (بانوان)

 

CBC - FBS - Chol - TG - HDL - LDL - ESR - Cr - Uric Acid - SGOT - SGPT - ALP - Ca - P - Na - K - U/A - Bili (T,D) - PSA

۵۱۴/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

زمان آماده شدن جواب:۶ روز

پکیج رایج حین بارداری

 

CBC - BG&Rh - FBS - Urea - Cr - Vit D3 - HIV - TSH - VDRL - HBs Ag - Rubella (G,M) U/A - U/C

۱/۰۱۸/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

زمان آماده شدن جواب:۷ روز

غربالگری جنین (سه ماهه دوم)

 

Quadruple Marker

۱/۴۶۰/۵۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

زمان آماده شدن جواب:۱۲ روز

پکیج کامل پیش از بارداری

 

CBC - BG&Rh - FBS - HbA1c - BUN - Cr - U/A - U/C - TG - Chol - HDL - LDL - Ca - P - Vit D3 - Na - K - TSH - T3 - T4 - SGOT - SGPT - ALP - Bili (T,D) - Ferritin - Fe - ESR - CRP - HIV - Rubella (G,M) - VZV (G,M) - HSV (G,M) - CMV (G,M) - HBs (Ag,Ab) 

۲/۶۴۰/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

زمان آماده شدن جواب:۱۲ روز

غربالگری جنین (سه ماهه اول)

 

Double Marker

۵۴۰/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

زمان آماده شدن جواب:۱۲ روز

پکیج رایج پیش از بارداری

 

CBC - BG&Rh - FBS - Urea - Cr - Vit D3 - TSH - HIV - VDRL - RUBELLA (G,M) - Hbs Ag - U/A

۸۳۵/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

زمان آماده شدن جواب: ۷ روز

پکیج کامل حین بارداری

 

CBC - BG&Rh - FBS - HbA1c - Urea - Cr - HDL - Ca - P - Vit D3 - Na - K - TSH - T3 - T4 - SGOT - SGPT - ALP - Bili (T,D) - Ferritin - Fe - TIBC - ESR - CRP - HIV - HCV - VDRL - Toxo (G,M) - VZV (G,M) - HSV (G,M) - CMV (G,M) - HBs (Ab,Ag) - U/A - U/C

۲/۷۸۸/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

زمان آماده شدن جواب:۱۲ روز

پکیج خردسالان بالای دو سال

 

CBC - ALP - SGOT - SGPT - BUN - Urea - Ca - Chol - TG - HDL - LDL - Cr - FBS -Fe - P - TIBC - Zn - Ferritin - S/E - U/A - U/C - Vit D3 - Free T4 - TSH

۶۹۰/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون، ادرار و مدفوع

پکیج خردسالان زیر دو سالگی

 

CBC - ALP - BS - BUN - Urea - Ca - Fe - Cr - P - TIBC - Zn - Ferritin - S/E - Vit D3 - Free T4 - TSH - U/A

۵۹۰/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون، ادرار و مدفوع

پکیج نوزاد تا ۷ روزگی

 

Cortisol Baby Test - G6PD - PKU/Ur - TSH - MSUD - Galactosemia

۴۹۰/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

پکیج دیابت

 

FBS, 2HPP, HbA1c, HDL, Chol, TG, LDL, BUN, Cr, U/A

۴۴۶/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

 

پکیج ریزش مو

 

Vit D3, Fe, Ferritin, TIBC, Zn, Vit B12, Free T4, TSH

۷۷۴/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون

 

پکیج ویتامین ها

 

Copper, Ca, Fe, Na, P, TIBC, Zn, Folic Acid, Ferritin, Mg, Vit B12, 25-Hydroxy Vitamin D3

۹۴۲۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون

 

پکیج کم خونی

 

CBC, Fe, TIBC, Folic Acid, Ferritin, Vit B12

۶۶۶/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون

 

پکیج تیروئید

 

T3, Free T4, TSH

۳۳۵/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون

 

پکیج بیماری های مقاربتی

 

PRP, Anti HCV, HBs Ab, HBs Ag, HBc IgM

۱/۱۵۵/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون

 

پکیج وگان

 

Vit B12 - Vit D3 - TIBC - Ferritin - Fe - CBC

۳۸۰/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون

پکیج کبد

 

AST, ALT, ALK-P, Bili (T,D)
 

۲۶۴/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون

 

پکیج کلیه

 

Bun, Cr, U/A, Na, Urine pr, Urine cr
 

۳۲۰/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

 

پکیج هورمونی

 

LH, FSH, Prolactin, DHEAS, FTI, 17oh-progestron, Estradiol
 

۷۸۰/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

 

Hidden
نام و نام خانوادگی*
آدرس
تاریخ تولد
در صورتی که نسخه ی قبلی دارید لطفا تصویر نسخه خود را بارگذاری کنید.
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
ارسال مجدد رمز عبور یکبار مصرف (۰۰:۳۰)

مراحل انجام چکاپ

مرحله اول

مرحله اول

ابتدا از طریق فرم موجود در سایت درخواست خود را ثبت کنید.

مرحله دوم

مرحله دوم

کارشناسان پس از بررسی های لازم درخواست شما را نهایی میکنند.

مرحله سوم

مرحله سوم

متخصص مورد نظر جهت نمونه گیری در زمان تعیین شده در محل حضور پیدا می کند.

مرحله چهارم

پس از گذشت زمان لازم، نتیجه آزمایش به شما تحویل داده خواهد شد.

تماس و مشاوره رایگان با کارشناسان تهران طب

۰۲۱-۴۴۶۱۲۷۱۲

سوالات متداول

سوالات متداول

برای آزمایش چکاپ کامل به دکتر عمومی و انواع متخصص می توان مراجعه کرد، اما بهتر است برای چکاپ کامل به دکتر متخصص داخلی مراجعه نمایید، زیرا دکتر متخصص داخلی می تواند آزمایشات هورمونی را نیز برای شما بدون نگرانی از حساسیت های بیمه بنویسد که از لحاظ پرداخت هزینه شما نگرانی نداشته باشید.

اگر فاکتور های خاصی در آزمایش چکاپ کامل برایتان اهمیت دارد بهتر است به متخصص همان رشته برای نوشتن نسخه مراجعه نمایید. برای مثال اگر علاوه بر چکاپ کامل بدنتان فاکتور های هورمونی زنانه برایتان اهمیت دارد، بهتر است به متخصص زنان زایمان نازایی مراجعه کنید.

هفت مورد از فواید چکاپ کامل به شرخ زیر است:

  1. بررسی عملکرد کلیه ها
  2. بررسی عملکرد غدد بدن
  3. کنترل میزان هورمون های بدن
  4. تشخیص کم خونی
  5. تشخیص اولیه سرطان
  6. تشخیص دیابت
  7. تشخیص چربی خون

برای آزمایش حین بارداری نرمال و غیر نرمال باید ناشتا باشید. که به صورت ناشتا از شما نمونه برداری میشود. در آزمایش بارداری روتین فقط به صورت قند ناشتا FBS برای شما بررسی میشود.
اما اگر شرایط خاصی داشته باشید از لحاظ قند خون دکتر برای شما علاوه بر FBS درخواست GTT هم مینویسند که بسته به وزن شما، به طور معمول گلوکز ۷۵gr مینوشید و چند دقیقه بعد و در تایم های درخواستی پزشک شما به ترتیب GTT0،GTT60,GTT120,GTT180 به ترتیب از شما نمونه برداری میشود.

برای آزمایش چکاپ بسته به درخواست شخصی شما نسخه پزشک یا نسخه آنلاین شما که به صورت کلی شامل دو دسته چکاپ رایج و چکاپ کامل میشود (پکیج های چکاپ آماده ما برای ثبت درخواست شخصی شما بدون نسخه و برای اطلاع شما از قیمت ها و فاکتور های شامل در پکیج در سایت قرار دارد و در صورت داشتن نسخه میتوانید آن را در سایت بارگذاری کنید تا پشتیبان های ما زمان، مبلغ و الزامات رعایتی قبل از چکاپ را در اختیار شما عزیزان قرار دهند).
جواب آزمایشات چکاپ رایج ۴۸ساعته و جواب آزمایشات چکاپ کامل بین ۵ تا ۷روز کاری زمان میبرد.

در آزمایش چکاپ، اعتیاد (opium test) مشخص نمیشود.
برای انجام این تست باید درخواست جداگانه ثبت کرد که این تست در مقادیر opium5,opium7,opium10,opium12 که اکثرا برای تست عدم اعتیاد بسته به مقادیر درخواستی محل کار اعلام میشود.
این تست به صورت رایج ازنمونه urin (ادرار)انجام میشود.
همچنین احراز هویت در این تست الزامی است.

در آزمایش چکاپ کامل، بارداری مشخص نمیشود.
در صورت گذشت حدود ۵ روز از نزدیکی یا حدود ۵ روز تاخیر در سیکل از طریق آزمایش خون بارداری شما مشخص میشود.
از طریق ادرار و با استفاده از babycheck بارداری شما دیرتر از آزمایش beta مشخص میشود.
دو نوع تست بارداری beta وbeta titer که در تست beta فقط مثبت و‌ منفی بودن آزمایش شما مشخص میشود.
اما در صورت درخواست شما از میزان Titer آن در بدن شما، توسط پزشک یا خودتان که مشخص کننده زمان حدودی بارداری شماست (برای اطلاع از زمان حدودی دقیق تر سونوگرافی توصیه میشود) و یا اگر IVF کرده اید میزان Titer اهمیت بسزایی دارد.

با توجه به اینکه در اکثر مواقع خیابان‌های شهر تهران با ترافیک و شلوغی بیش از حد مواجه هستند، از این رو اگر قصد انجام آزمایش دارید بهتر است تا خدمات آزمایشگاهی خود را در منزل انجام دهید. مجموعه لیما طب با ارتباط مستقیم بین شرکت و آزمایشگاه‌ با دریافت هزینه مانند آزمایشگاه می‌تواند تمامی خدمات آزمایشگاهی را در سراسر شهر تهران و همچنین کرج پوشش دهد.

جواب‌دهی آزمایش در منزل بسیار ساده است. ما سه راه دسترسی برای شما قرار میدهیم. برای دریافت جواب نیازی نیست به آزمایشگاه یا مراکز درمانی مراجعه کنید؛ بلکه در مدت تعیین‌شده، فایل جواب آزمایش از طریق پنل شما در وبسایت برایتان ارسال می‌شود و می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید همچنین اگر برای اطمینان یا حتی به تاکید پزشکتان نیاز به نسخه فیزیکی دارید ما میتونیم نسخه فیزیکی رو براتون آماده کنیم و شما حضوری دریافت‌ کنید.
و همچنین از طریق واتساپ با حفظ حریم شخصی و دریافت کد ثبت نام میتوانیم برایتان ارسال کنیم.

لیما طب در کنار شماست تا بنا به ثبت درخواست شما از قسمت تفسیر پزشک در سایت آزمایشات شما را تفسیر کرده و از طریق تماس یا پیام به شما اطلاع دهد.