آزمایش و چکاپ کامل در منزل

پکیج های ویژه چکاپ

چکاپ کامل یک بسته از پیش طراحی شده از تست های بالینی است که می تواند وضعیت سلامتی شما را بر اساس عوامل مختلف به دقت ارزیابی کند. چکاپ کامل بدن شامل آزمایش‌ هایی برای تمام سیستم‌ های بدن است که در آن‌ ها متوجه می‌شوید که هر عضو بدنتان خوب کار می‌کند یا خیر. این شامل مطالعه دقیق عملکرد کلیه، عملکرد کبد، پروفایل چربی، تشخیص اولیه سرطان ،تشخیص دیابت، کنترل میزان هورمن های بدن و تشخیص کم خونی و…خواهد بود.
لیما طب در کنار شماست تا شما از میزان سلامت خود مطمئن شوید و در شلوغی و ترافیک شهر تهران بدون نگرانی و اتلاف وقت یا پرداخت هزینه بیشتر، آزمایشگاه را در منزل خود داشته باشید.
همچنین لیما طب شرایطی را برای شما فراهم کرده تا به صورت آنلاین از خدمات بیمه پایه و تکمیلی خود استفاده کنید.

به منظور رزرو وقت آزمایش چکاپ در منزل می توانید از طریق دکمه زیر فرم مربوطه را تکمیل نمایید تا در اسرع وقت برای هماهنگی با شما تماس گرفته شود.

آزمایش و چکاپ کامل در منزل

آزمایش و چکاپ کامل در منزل

پکیج های ویژه چکاپ
آزمایش و چکاپ کامل در منزل

چکاپ کامل یک بسته از پیش طراحی شده از تست های بالینی است که می تواند وضعیت سلامتی شما را بر اساس عوامل مختلف به دقت ارزیابی کند. چکاپ کامل بدن شامل آزمایش‌ هایی برای تمام سیستم‌ های بدن است که در آن‌ ها متوجه می‌شوید که هر عضو بدنتان خوب کار می‌کند یا خیر. این شامل مطالعه دقیق عملکرد کلیه، عملکرد کبد، پروفایل چربی، تشخیص اولیه سرطان ،تشخیص دیابت، کنترل میزان هورمن های بدن و تشخیص کم خونی و…خواهد بود.
لیما طب در کنار شماست تا شما از میزان سلامت خود مطمئن شوید و در شلوغی و ترافیک شهر تهران بدون نگرانی و اتلاف وقت یا پرداخت هزینه بیشتر، آزمایشگاه را در منزل خود داشته باشید.
همچنین لیما طب شرایطی را برای شما فراهم کرده تا به صورت آنلاین از خدمات بیمه پایه و تکمیلی خود استفاده کنید.

به منظور رزرو وقت آزمایش چکاپ در منزل می توانید از طریق دکمه زیر فرم مربوطه را تکمیل نمایید تا در اسرع وقت برای هماهنگی با شما تماس گرفته شود.

پکیج کامل آقایان

CBC – ESR – CRP – FBS – Chol – TG – HDL – LDL – BUN – Cr – Uric Acid – SGOT – SGPT – ALP – Bili (T,D) – TSH – Ca – P – Fe – Na – K – U/A – U/C – Vit D3 – T3 – T4 – PT – PTT – PSA – Ferritin – TIBC – Vit B12 – HBs (AB , AG) – HbA1c 

۱/۸۴۳/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

زمان آماده شدن جواب:۱۰ روز

پکیج رایج آقایان

CBC – ESR – CRP – FBS – Chol – TG – HDL – LDL – BUN – CR – Uric Acid – SGOT – SGPT – ALP – Bili (T,D) – TSH – Ca – P – Na – U/A – VIT D3 – T3 – T4

۷۶۵/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

زمان آماده شدن جواب:۶ روز

پکیج پایه آقایان

CBC – ESR – FBS – Chol – TG – HDL – LDL – BUN – CR – SGOT – SGPT – ALP – U/A

۳۱۹/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

زمان آماده شدن جواب:۴ روز

پکیج کامل بانوان

CBC – ESR – CRP – FBS – Chol – TG – HDL – LDL – Urea – Cr – Uric Acid – SGOT – SGPT – ALP – Bili (T,D) – TSH – Ca – P – Fe – Na – K – U/A – U/C – Vit D3 – Ferritin – T3 – T4 – Hbs (Ab , Ag) – Vit B12 – PT – PTT – TIBC – S/E – Folic Acid – OB – HbA1c

۱/۸۸۲/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون، ادرار و مدفوع

زمان آماده شدن جواب:۷ روز

پکیج رایج بانوان

CBC – ESR – CRP – FBS – Chol – TG – HDL – LDL – BUN – Cr – Uric Acid – SGOT – SGPT – ALP – Bili (T,D) – TSH – Ca – P – Fe – Na – K – U/A – Vit D3 – Ferritin – TIBC – T3 – T4 

۹۷۰/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

زمان آماده شدن جواب:۶ روز

پکیج پایه بانوان

CBC – ESR – FBS – Chol – TG – HDL – LDL – BUN – Urea – Cr – SGOT – SGPT – ALP – U/A

۳۱۹/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

زمان آماده شدن جواب:۴ روز

پکیج کامل سالمندان (آقایان)

CBC – FBS – Chol – TG – HDL – LDL – CRP – ESR – Urea – Cr – Uric Acid – SGOT – SGPT – ALP – TSH – Ca – P – Fe – Na – K – PSA – U/A – U/C – S/E – OB – Bili (T,D) – Vit D3 – PT – PTT – Vit B12 – T3 – T4 – Ferritin – TIBC – HBs (Ab,Ag) – HbA1c – LDH – CPK – BUN

۲/۰۴۶/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون، ادرار و مدفوع

زمان آماده شدن جواب:۱۱ روز

پکیج کامل سالمندان (بانوان)

CBC – FBS – Chol – TG – HDL – LDL – CRP – ESR – Urea – Cr – Uric Acid – SGOT – SGPT – ALP – TSH – Ca – P – Fe – Na – K – U/A – U/C – S/E – OB – Bili (T,D) – Vit D3 – PT – PTT – Vit B12 Folic Acid – T3 – T4 – Ferritin – TIBC – HBs (Ab,Ag) – HbA1c – LDH – CPK – BUN

۲/۰۴۶/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون، ادرار و مدفوع

زمان آماده شدن جواب:۱۱ روز

پکیج رایج سالمندان (آقایان)

CBC – FBS – Chol – TG – HDL – LDL – CRP – ESR – Urea – Cr – Uric Acid – SGOT – SGPT – ALP – TSH – Ca – P – Fe – Na – K – PSA – U/A – S/E – OB – Bili (T,D) – Vit D3 – HbA1c – PT – PTT – Ferritin – TIBC – T3 – T4

۱/۰۱۴/۱۰۰تومان

نمونه گیری از:خون، ادرار و مدفوع

زمان آماده شدن جواب:۱۰ روز

پکیج رایج سالمندان (بانوان)

CBC – FBS – Chol – TG – HDL – LDL – CRP – ESR – Urea – Cr – Uric Acid – SGOT – SGPT – ALP – TSH – Ca – P – Fe – Na – K – U/A – S/E – OB – Bili (T,D) – Vit D3 – HbA1c – PT – PTT – Ferritin – TIBC – T3 – T4

۱/۰۱۴/۱۰۰تومان

نمونه گیری از:خون، ادرار و مدفوع

زمان آماده شدن جواب:۱۰ روز

پکیج پایه سالمندان (آقایان)

CBC – FBS – Chol – TG – HDL – LDL – ESR – Urea – Cr – Uric Acid – SGOT – SGPT – ALP – Ca – P – Na – K – U/A – Bili (T,D) – PSA

۵۱۴/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

زمان آماده شدن جواب:۶ روز

پکیج پایه سالمندان (بانوان)

CBC – FBS – Chol – TG – HDL – LDL – ESR – Cr – Uric Acid – SGOT – SGPT – ALP – Ca – P – Na – K – U/A – Bili (T,D) – PSA

۵۱۴/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

زمان آماده شدن جواب:۶ روز

پکیج رایج حین بارداری

CBC – BG&Rh – FBS – Urea – Cr – Vit D3 – HIV – TSH – VDRL – HBs Ag – Rubella (G,M) U/A – U/C

۱/۰۱۸/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

زمان آماده شدن جواب:۷ روز

غربالگری جنین (سه ماهه دوم)

Quadruple Marker

۱/۴۶۰/۵۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

زمان آماده شدن جواب:۱۲ روز

پکیج کامل پیش از بارداری

CBC – BG&Rh – FBS – HbA1c – BUN – Cr – U/A – U/C – TG – Chol – HDL – LDL – Ca – P – Vit D3 – Na – K – TSH – T3 – T4 – SGOT – SGPT – ALP – Bili (T,D) – Ferritin – Fe – ESR – CRP – HIV – Rubella (G,M) – VZV (G,M) – HSV (G,M) – CMV (G,M) – HBs (Ag,Ab) 

۲/۶۴۰/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

زمان آماده شدن جواب:۱۲ روز

غربالگری جنین (سه ماهه اول)

Double Marker

۵۴۰/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

زمان آماده شدن جواب:۱۲ روز

پکیج رایج پیش از بارداری

CBC – BG&Rh – FBS – Urea – Cr – Vit D3 – TSH – HIV – VDRL – RUBELLA (G,M) – Hbs Ag – U/A

۸۳۵/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

زمان آماده شدن جواب: ۷ روز

پکیج کامل حین بارداری

CBC – BG&Rh – FBS – HbA1c – Urea – Cr – HDL – Ca – P – Vit D3 – Na – K – TSH – T3 – T4 – SGOT – SGPT – ALP – Bili (T,D) – Ferritin – Fe – TIBC – ESR – CRP – HIV – HCV – VDRL – Toxo (G,M) – VZV (G,M) – HSV (G,M) – CMV (G,M) – HBs (Ab,Ag) – U/A – U/C

۲/۷۸۸/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

زمان آماده شدن جواب:۱۲ روز

پکیج خردسالان بالای دو سال

CBC – ALP – SGOT – SGPT – BUN – Urea – Ca – Chol – TG – HDL – LDL – Cr – FBS -Fe – P – TIBC – Zn – Ferritin – S/E – U/A – U/C – Vit D3 – Free T4 – TSH

۶۹۰/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون، ادرار و مدفوع

پکیج خردسالان زیر دو سالگی

CBC – ALP – BS – BUN – Urea – Ca – Fe – Cr – P – TIBC – Zn – Ferritin – S/E – Vit D3 – Free T4 – TSH – U/A

۵۹۰/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون، ادرار و مدفوع

پکیج نوزاد تا ۷ روزگی

Cortisol Baby Test – G6PD – PKU/Ur – TSH – MSUD – Galactosemia

۴۹۰/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

پکیج دیابت

FBS, 2HPP, HbA1c, HDL, Chol, TG, LDL, BUN, Cr, U/A

۴۴۶/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

پکیج ریزش مو

Vit D3, Fe, Ferritin, TIBC, Zn, Vit B12, Free T4, TSH

۷۷۴/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون

پکیج ویتامین ها

Copper, Ca, Fe, Na, P, TIBC, Zn, Folic Acid, Ferritin, Mg, Vit B12, 25-Hydroxy Vitamin D3

۹۴۲۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون

پکیج کم خونی

CBC, Fe, TIBC, Folic Acid, Ferritin, Vit B12

۶۶۶/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون

پکیج تیروئید

T3, Free T4, TSH

۳۳۵/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون

پکیج بیماری های مقاربتی

PRP, Anti HCV, HBs Ab, HBs Ag, HBc IgM

۱/۱۵۵/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون

پکیج وگان

Vit B12 – Vit D3 – TIBC – Ferritin – Fe – CBC

۳۸۰/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون

پکیج کبد

AST, ALT, ALK-P, Bili (T,D)
 

۲۶۴/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون

پکیج کلیه

Bun, Cr, U/A, Na, Urine pr, Urine cr
 

۳۲۰/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

پکیج هورمونی

LH, FSH, Prolactin, DHEAS, FTI, 17oh-progestron, Estradiol
 

۷۸۰/۰۰۰تومان

نمونه گیری از:خون و ادرار

Hidden
نام و نام خانوادگی*
آدرس
تاریخ تولد
در صورتی که نسخه ی قبلی دارید لطفا تصویر نسخه خود را بارگذاری کنید.
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
ارسال مجدد رمز عبور یکبار مصرف (۰۰:۳۰)

مراحل انجام چکاپ

مرحله اول

مرحله اول

ابتدا از طریق فرم موجود در سایت درخواست خود را ثبت کنید.

مرحله دوم

مرحله دوم

کارشناسان پس از بررسی های لازم درخواست شما را نهایی میکنند.

مرحله سوم

مرحله سوم

متخصص مورد نظر جهت نمونه گیری در زمان تعیین شده در محل حضور پیدا می کند.

مرحله چهارم

پس از گذشت زمان لازم، نتیجه آزمایش به شما تحویل داده خواهد شد.

تماس و مشاوره رایگان با کارشناسان تهران طب

۰۲۱-۴۴۶۱۲۷۱۲

سوالات متداول

سوالات متداول

برای آزمایش چکاپ کامل به دکتر عمومی و انواع متخصص می توان مراجعه کرد، اما بهتر است برای چکاپ کامل به دکتر متخصص داخلی مراجعه نمایید، زیرا دکتر متخصص داخلی می تواند آزمایشات هورمونی را نیز برای شما بدون نگرانی از حساسیت های بیمه بنویسد که از لحاظ پرداخت هزینه شما نگرانی نداشته باشید.

اگر فاکتور های خاصی در آزمایش چکاپ کامل برایتان اهمیت دارد بهتر است به متخصص همان رشته برای نوشتن نسخه مراجعه نمایید. برای مثال اگر علاوه بر چکاپ کامل بدنتان فاکتور های هورمونی زنانه برایتان اهمیت دارد، بهتر است به متخصص زنان زایمان نازایی مراجعه کنید.

هفت مورد از فواید چکاپ کامل به شرخ زیر است:

 1. بررسی عملکرد کلیه ها
 2. بررسی عملکرد غدد بدن
 3. کنترل میزان هورمون های بدن
 4. تشخیص کم خونی
 5. تشخیص اولیه سرطان
 6. تشخیص دیابت
 7. تشخیص چربی خون

برای آزمایش حین بارداری نرمال و غیر نرمال باید ناشتا باشید. که به صورت ناشتا از شما نمونه برداری میشود. در آزمایش بارداری روتین فقط به صورت قند ناشتا FBS برای شما بررسی میشود.
اما اگر شرایط خاصی داشته باشید از لحاظ قند خون دکتر برای شما علاوه بر FBS درخواست GTT هم مینویسند که بسته به وزن شما، به طور معمول گلوکز ۷۵gr مینوشید و چند دقیقه بعد و در تایم های درخواستی پزشک شما به ترتیب GTT0،GTT60,GTT120,GTT180 به ترتیب از شما نمونه برداری میشود.

برای آزمایش چکاپ بسته به درخواست شخصی شما نسخه پزشک یا نسخه آنلاین شما که به صورت کلی شامل دو دسته چکاپ رایج و چکاپ کامل میشود (پکیج های چکاپ آماده ما برای ثبت درخواست شخصی شما بدون نسخه و برای اطلاع شما از قیمت ها و فاکتور های شامل در پکیج در سایت قرار دارد و در صورت داشتن نسخه میتوانید آن را در سایت بارگذاری کنید تا پشتیبان های ما زمان، مبلغ و الزامات رعایتی قبل از چکاپ را در اختیار شما عزیزان قرار دهند).
جواب آزمایشات چکاپ رایج ۴۸ساعته و جواب آزمایشات چکاپ کامل بین ۵ تا ۷روز کاری زمان میبرد.

در آزمایش چکاپ، اعتیاد (opium test) مشخص نمیشود.
برای انجام این تست باید درخواست جداگانه ثبت کرد که این تست در مقادیر opium5,opium7,opium10,opium12 که اکثرا برای تست عدم اعتیاد بسته به مقادیر درخواستی محل کار اعلام میشود.
این تست به صورت رایج ازنمونه urin (ادرار)انجام میشود.
همچنین احراز هویت در این تست الزامی است.

در آزمایش چکاپ کامل، بارداری مشخص نمیشود.
در صورت گذشت حدود ۵ روز از نزدیکی یا حدود ۵ روز تاخیر در سیکل از طریق آزمایش خون بارداری شما مشخص میشود.
از طریق ادرار و با استفاده از babycheck بارداری شما دیرتر از آزمایش beta مشخص میشود.
دو نوع تست بارداری beta وbeta titer که در تست beta فقط مثبت و‌ منفی بودن آزمایش شما مشخص میشود.
اما در صورت درخواست شما از میزان Titer آن در بدن شما، توسط پزشک یا خودتان که مشخص کننده زمان حدودی بارداری شماست (برای اطلاع از زمان حدودی دقیق تر سونوگرافی توصیه میشود) و یا اگر IVF کرده اید میزان Titer اهمیت بسزایی دارد.

با توجه به اینکه در اکثر مواقع خیابان‌های شهر تهران با ترافیک و شلوغی بیش از حد مواجه هستند، از این رو اگر قصد انجام آزمایش دارید بهتر است تا خدمات آزمایشگاهی خود را در منزل انجام دهید. مجموعه لیما طب با ارتباط مستقیم بین شرکت و آزمایشگاه‌ با دریافت هزینه مانند آزمایشگاه می‌تواند تمامی خدمات آزمایشگاهی را در سراسر شهر تهران و همچنین کرج پوشش دهد.

جواب‌دهی آزمایش در منزل بسیار ساده است. ما سه راه دسترسی برای شما قرار میدهیم. برای دریافت جواب نیازی نیست به آزمایشگاه یا مراکز درمانی مراجعه کنید؛ بلکه در مدت تعیین‌شده، فایل جواب آزمایش از طریق پنل شما در وبسایت برایتان ارسال می‌شود و می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید همچنین اگر برای اطمینان یا حتی به تاکید پزشکتان نیاز به نسخه فیزیکی دارید ما میتونیم نسخه فیزیکی رو براتون آماده کنیم و شما حضوری دریافت‌ کنید.
و همچنین از طریق واتساپ با حفظ حریم شخصی و دریافت کد ثبت نام میتوانیم برایتان ارسال کنیم.

لیما طب در کنار شماست تا بنا به ثبت درخواست شما از قسمت تفسیر پزشک در سایت آزمایشات شما را تفسیر کرده و از طریق تماس یا پیام به شما اطلاع دهد.

شرایط آزمایش چکاپ کامل ناشتا

یکی از کارهای ضروری در انجام بیشتر آزمایش ها  ناشتا بودن است. به همین دلیل است که پزشک از شما می خواهد تا چند ساعت قبل از انجام آزمایش هیچ غذا یا نوشیدنی مصرف نکنید. ناشتا بودن جزو موارد بسیار مهم است تا نتایج آزمایش به صورت دقیق باشد و هیچ اشتباهی رخ ندهد.

چون ویتامین ها، چربی ها، کربوهیدرات ها و پروتئین ها که تشکیل دهنده نوشیدنی ها و مواد غذایی هستند به همین دلیل مصرف آن ها قبل از آزمایش روی پارامتر های نتایج تاثیر مستقیمی می گذارند و ممکن است نتایج اشتباهی به دست بیاید و روی تصمیم گیری پزشک تاثیر بگذارد.

چکاب کامل

نکات مهم درباره ناشتا بودن قبل از آزمایش

چند نکته درباره ناشتا بودن قبل از آزمایش وجود دارد که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم.

– قبل آزمایش چند ساعت باید ناشتا بود؟

مدت زمان ناشتا بودن بسته به آزمایش هایی که دکتر تجویز می کند متفاوت است. اما به صورت نرمال ۸ ساعت است که قبل از آزمایش باید ناشتا باشید و به جز آب چیزی مصرف نکنید. اما در یک سری از آزمایش ها به تشخیص پزشک زمان ناشتا بودن به ۱۲ ساعت افزایش می یابد.

– خوردن قهوه قبل آزمایش مجاز است؟

قهوه هم مانند سایر خوراکی و نوشیدنی ها می تواند روی نتیجه آزمایش تاثیر منفی بگذارد و نتایج درستی نشان ندهد. چون قهوه حاوی کافئین و مواد گیاهی است و می تواند روی جواب آزمایش تاثیر بگذارد.

علاوه بر آن از نظر تخصصی قهوه یک نوشدینی ادرار آور است و سبب تخلیه آب بدن می شود، آب بدن هر چه قدر کم باشد کار پزشک یا پرستار برای پیدا کردن رگ برای خون گیری خیلی سخت می شود.

– نوشیدن آب قبل از آزمایش مجاز است؟

نوشیدن آب خالی بلامانع است و نه تنها مشکلی ندارد بلکه می تواند برای منبسط شدن رگ ها کمک کند و به راحتی می توان رگ را برای خون گیری پیدا کرد.

اما در بعضی از موارد که نیاز به خالی بودن کامل معده است، حتی خوردن آب هم مجاز نیست. البته این مورد حتما توسط پزشک گفته می شود پس جای نگرانی وجود ندارد.

– آیا کودکان هم قبل آزمایش باید ناشتا باشند؟

بله کودکان هم مثل افراد بالغ باید ناشتا باشند چون خوردن هر نوع ماده خوراکی یا نوشیدنی می تواند نتایج را تحت تاثیر قرار دهد.

سعی کنید جوری برنامه ریزی کنید که برای آزمایش صبح بروید و به ظهر و بعد از آن موکول نکنید تا مدت زمانی که کودک ناشتا است مصادف با خواب او باشد تا زیاد احساس گشنگی نکند.

– آیا در دوران بارداری هم باید ناشتا بود؟

بله ناشتا بودن در دوران بارداری بی خطر است و مشکلی ایجاد نمی کند و پزشکان برای چنین افرادی توصیه می کنند که بیشتر در خانه بمانند و آب زیادی مصرف کنند.

اما اگر بارداری شما از نوع پر خطر است یا بعد گذشت مدتی کوتاه از ناشتایی احساس سوزش معده کردید حتما این موارد را با پزشک خود در میان بگذارید.

– اگر ناشتا نباشیم چه اتفاقی می افتد؟

گر ناشتا نباشید و یا فراموش کرده باشید و به خوردن و آشامیدن بپردازید قطعا در جواب آزمایش تاثیر می گذارد. برای مثال: اگر شما قبل آزمایش مواد غذایی که دارای ویتامین D  هستند مصرف کنید آن موقع در جواب آزمایش ویتامین D  بیشتر از چیزی که بدن شما دارای آن است نشان می دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه شرایط لازم قبل از انجام آزمایش و چکاپ را مطالعه کنید

لیست آزمایش های چکاپ کامل زنان

آزمایش های مربوطه

پاپ اسمیر

معاینه لگن

بررسی ریتم عادت ماهانه

بررسی هورمون‌های جنسی

تشخیص سرطان تخمدان

سلامت بارداری و رحم

آزمایش ویتامین‌های بدن

ماموگرافی

معاینه پوست

آزمایش کولونوسکوپی

شمارش کامل سلول‌های خونی (CBC)

آزمایش قند خون

آزمایش چربی خون

آزمایش ادرار

آزمایش تیروئید

آزمایش مدفوع

آزمایش روماتیسم

آزمایش ایدز

تست هپاتیت

آزمایش بررسی عملکرد کبد (LFT)

آزمایش بررسی عملکرد کلیه

تست آنتی‌بادی (AB)

تست آلرژی

آزمایش ژنتیک

آزمایش سرطان خون

آزمایش کشت خون

آزمایش کشت زخم

بیوپسی از مغز استخوان

برای مطالعه بیشتر در این باره لیست آزمایشات چکاپ کامل را مطالعه کنید

لیست آزمایش چکاپ کامل خون

یکی از مهم ترین آزمایش های چکاپ کامل  CBC یکی از مهم ترین آزمایشات چکاپ کامل است که در آن موارد زیر بررسی میشود :

 • ازمایش گلبول سفید خون (White Blood Cell (WBC))
 • گلبول‌های قرمز خون (Red Blood Cell (RBC))
 • هماتوکریت (Hematocrit (HCT, packed cell volume, PCV))
 • هموگلوبین (Hemoglobin (Hgb))
 • پارامترهای گلبول قرمز (Red Blood Cell Indices)
 • پلاکت ها Platelet (Thrombocyte)
 • میانگین حجم پلاکت ها (Mean Platelet Volume (MPV))
 • آزمایش اهن سرم (Serum Iron)
 • آزمایش فریتین (Ferritin)

برای مطالعه بیشتر در این باره مطلب آزمایش و چکاپ خون را بررسی کنید

آزمایش و چکاب خون

دانلود لیست آزمایش چکاپ کامل به صورت pdf

برای راحتی شما عزیزان سعی کردیم یک پی دی اف تهیه و گردآوری کنیم، تا بتوانید علاوه بر مطالب سایت با مطالعه PDF نیز اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورید.