چکاپ نوزاد در منزل

آزمایش و چکاپ نوزاد در منزل

آزمایش بررسی زردی در نوزادان یکی از  چکاپ های نوزاد هست که در ابتدای تولد اندازه گیری می‌شود. تست بیلی روبین جهت بررسی میزان زردی ...

کلیک برای ادامه مطلب