چکاپ کلیه در منزل

آزمایش و چکاپ کلیه در منزل

شاید برایتان سوال باشد که چه موقع بایستی چکاپ کلیه انجام داد؟؟ در زمان  فشار خون بالا، وجود خون در ادرار، وجود پروتئین در ادرار، تکرر ا...

کلیک برای ادامه مطلب

چه موقع بایستی چکاپ کلیه انجام داد؟

چه موقع بایستی آزمایش و چکاپ کلیه انجام داد؟

فشار خون بالا، وجود خون در ادرار، وجود پروتئین در ادرار، تکرر ادرار، شب ادراری، سوزش ادرار، کراتینین بالا (در زنان: بیشتر از ۲/۱ میلی گ...

کلیک برای ادامه مطلب