پولیپ روده بزرگ چیست؟

پولیپ روده بزرگ چیست؟

پولیپ های روده بزرگ، توده هایی روی پوشش روده بزرگ و راست روده هستند. شما می توانید بیش از یک پولیپ روده بزرگ داشته باشید. انواع پولیپ ...

کلیک برای ادامه مطلب

هپاتیت D چیست؟

هپاتیت D یک عفونت ویروسی که باعث التهاب و آسیب به سلول های کبد می شود و به نام (HDV) معروف است . این ویروس با حمله به کبد باعث  التهاب ...

کلیک برای ادامه مطلب

چگونه نوار قلب بگیریم

چگونه نوار قلب بگیریم

الکتروکاردیوگرام (ECG) الکتروکاردیوگرام (ECG) یک آزمایش ساده است که می تواند برای بررسی ریتم قلب و فعالیت الکتریکی شما استفاده شود. ...

کلیک برای ادامه مطلب

تفسیر آزمایش خون قلب

تفسیر آزمایش خون قلب

آزمایشات مربوط به قلب شامل بررسی فاکتورهایی مانند نوار قلب ، ضربان قلب، فشار خون، سطح کلسترول، تری‌گلیسرید، کراتینین، اوره و سایر نشانگ...

کلیک برای ادامه مطلب