ارتباط بین سندرم پای بیقرار (RLS) و ام اس (MS)

سندرم پاهای بیقرار یا RLS که در بین افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) رایج است یک نوع اسیب عصبی است. این دو بیماری برخی علائم مشترک...

کلیک برای ادامه مطلب