سدیم (Na) چیست؟

آزمایش سدیم خون یک آزمایش معمولی است که ممکن است برای بررسی سلامت عمومی شما استفاده شود. ممکن است برای کمک به یافتن و نظارت بر شرایطی ا...

کلیک برای ادامه مطلب

آهن(Fe) چیست؟

آهن یک ماده مغذی ضروری است که در تولید گلبول های قرمز سالم (RBC) نقش بسزایی دارد. اهن در واقع بخش مهمی از ساختمان هموگلوبین محسوب می شو...

کلیک برای ادامه مطلب