آزمایش کلسیم (Ca) خون چیست؟

این آزمایش میزان کلسیم خون شما را اندازه گیری می کند. اگر کلسیم بیش از حد زیاد یا کم باشد، ممکن است نشانه طیف وسیعی از بیماری ها مانند ...

کلیک برای ادامه مطلب

آزمایش بیلی روبین چیست؟

آزمایش بیلی روبین میزان بیلی روبین(Bilirubin) خون شما را اندازه گیری می کند. این ازمایش برای بررسی علت بیماری هایی مانند زردی، کم خونی ...

کلیک برای ادامه مطلب

هورمون محرک تیروئید (TSH) چیست؟

هورمون محرک تیروئید (TSH) به غده تیروئید سیگنال می دهد تا هورمون هایی مربوط به متابولیسم که در واقع مصرف کننده و ذخیره کننده انرژی در ب...

کلیک برای ادامه مطلب

آزمایش SGOT

آزمایش SGOT یک آزمایش خون است که در واقع به بررسی آنزیم کبدی ترانس آمیناز گلوتامیک-اگزالواستیک سرم خون می پردازد.  امروزه به این آنزیم ...

کلیک برای ادامه مطلب

ازمایش اوره خون یا ازمایش نیتروژن اوره خون Blood Urea Nitrogen (BUN)

آزمایش نیتروژن اوره خون (BUN) یک چکاپ خون است که با اندازه گیری میزان نیتروژن اوره خون اطلاعات مهمی را در مورد عملکرد کلیه های به ما نش...

کلیک برای ادامه مطلب

تست تری گلیسیرید چیست؟

آزمایش تری گلیسیرید یک آزمایش خون است که میزان چربی در خون شما به نام تری گلیسیرید را اندازه گیری می کند. تری گلیسیرید بالا ممکن است خط...

کلیک برای ادامه مطلب

آزمایش گلوکز خون (Blood Glucose Test)

آزمایش قند خون ناشتا، قند (گلوکز) خون شما را اندازه گیری می کند. این یک راه ساده، ایمن و رایج برای تشخیص پیش دیابت، دیابت و یا دیابت با...

کلیک برای ادامه مطلب

تست کلسترول Chol چیست؟

آزمایش کلسترول یک آزمایش خون است که میزان کلسترول و چربی های خاص موجود در خون شما را اندازه گیری می کند. کلسترول یک ماده مومی شکل و چرب...

کلیک برای ادامه مطلب

آزمایش پروتئین C واکنشی (CRP) چیست؟

آزمایش پروتئین C واکنشی (CRP)، میزان سطح پروتئین C واکنشی در خون را اندازه گیری می کند. پروتئین C واکنشی، پروتئینی است که در پاسخ به ال...

کلیک برای ادامه مطلب