آزمایش هموگلوبین (Hemoglobin A1C (HbA1c))

آزمایش هموگلوبین (HbA1c) میزان قند خون (گلوکز) متصل به هموگلوبین را اندازه گیری می کند. هموگلوبین بخشی از گلبول‌های قرمز خون است که اکس...

کلیک برای ادامه مطلب

آزمایش خون مخفی مدفوع 

در این ازمایش نمونه‌ای از مدفوع را از لحاظ وجود خون انالیز می‌کنند. خون مخفی به این معنی است که شما نمی توانید آن را با چشم غیر مسلح بب...

کلیک برای ادامه مطلب

اسید فولیک (Folic Acid) چیست؟

اسید فولیک و فولات شکلی از ویتامین B-9 هستند. فولات و اسید فولیک هر دو محلول در آب هستند و تنها تفاوت انها اینست که فولات به طور طبیعی ...

کلیک برای ادامه مطلب

ویروس کرونا Coronavirus

این روزها, ویروس کرونا همه گیر و سرتاسر جهان را درگیر خود کرده است. اولین بار این ویروس از شهر ووهان, کشور چین شیوع پیدا کرده و بسیاری ...

کلیک برای ادامه مطلب

ظرفیت کل اتصال آهن

ظرفیت اتصال کل آهن (TIBC) یک آزمایش خون است که برای بررسی مقدار آهن در خون بکار برده می شود. آهن از طریق خون متصل به پروتئینی انتقال ده...

کلیک برای ادامه مطلب

ازمایش زمان پروترومبین

در آزمایش زمان پروترومبین (PT) از نمونه های خون برای اندازه گیری سرعت لخته شدن خون استفاده می شود. اگر از وارفارین که رقیق کننده خون اس...

کلیک برای ادامه مطلب

HIV چیست؟

HIV نام ویروسی است که باعث بیماری ایدز می شود. این بیماری سیستم ایمنی بدن را از بین میبرد و موجب ایجاد عفونت های شدید و انواع سرطان ها ...

کلیک برای ادامه مطلب