آدرس: تهران، جنت آباد مرکزی، نرسیده به ایرانپارس، نبش نسترن دو، ساختمان پزشکان جنت آباد، طبقه دوم، شرکت لیما طب